Join us

We are a young progressive company focused on providing products and services in the area of ​​housing. Our priority is to offer products and services on the market that will help people in the most important place, which is HOME. Within the VISIO brand, two divisions are currently operating on the market. VISIO building, which is engaged in construction activities with a focus on the construction of family houses, and VISIO systems, which deals with shading technology, gate and fence systems with automation. The plan is to open other divisions to meet the needs of clients in the area of ​​housing as much as possible. Become part of a project that will change your life and together we will change the lives of our clients.

Our work

Business Department

The sales department consists of sales representatives and a project manager. Their common task is to take care of clients. The main goal is to satisfy the needs of each client. You will meet our sales representatives primarily in the field, where they present the various products we offer to clients using a mobile sample room. On the contrary, the project manager creates and updates not only products, but also procedures, so that we are constantly at the forefront and innovate. Therefore, in order to keep things organized and planned and to reduce stress to a minimum, the CRM system helps us. Together they form a perfect team that helps the company grow.

Production department

The production department is the core of the entire company. Without proper production, we would not be able to guarantee such a high level of quality to our clients. The entire team consists of certified welders, locksmiths and production workers. We also include our designer in this team, who is in charge of processing technical documentation. The entire production department is involved in the production of products from their introduction. This is not a stereotypical job, as our company innovates and pushes the boundaries of the impossible further. That is why you will also have various tasks in the form of challenges, when with the help of our designer we create designs that are then produced and tested by the production department.

Installation department

We hand over the entire project for our clients on a turnkey basis. That is why our team also includes the assembly department. This team is made up of assemblers and the assembly supervisor. Their task is to complete the project together with the necessary material for assembly, then transfer the project to the assembly site and finally assemble the entire project. We cannot forget the important role of service and maintenance of our projects. These workers have many years of experience, which is why we can guarantee their professionalism. After assembly, they will hand over the entire project to you, train you in the process of use and give you a contact in case of help.

Job vacancies

Unfortunately, at this time, we don’t have any job vacancies.

Obchodný zástupca MAĎARSKO

 • Pridelený región v Maďarsku (práca vyžaduje cestovanie)

 • plný úväzok, živnosť

 • 1 500 EUR/mesiac brutto
 • bonusová časť je tvorená na základe výsledkov zamestnanca

 • starostlivosť o registrovaných zákazníkov
 • aktívne vyhľadávanie nových klientov
 • prezentácia spoločnosti, jej produktov a služieb
 • zvyšovanie podielu spoločnosti v pridelenom regióne
 • práca si vyžaduje cestovanie (práca v teréne)
 • vyhľadávanie nových možností predaja
 • variabilná zložka platu podľa vlastného úsilia
 • percentuálny výnos z každej dohodnutej spolupráce

 • služobný automobil, mobil a notebook (aj na súkromné účely)práca v mladom kolektíve
 • flexibílna pracovná doba
 • bonusová zložka v prvých mesiacoch zaškolenia
 • možný kariérny a finančný rast
 • hradené obedy
 • podieľanie sa na rastúcom projekte

Postup výberového konania:

 1. Prehodnotenie zozbieraných CV
 2. Pozvanie vhodných uchádzačov na pracovný pohovor
 3. Absolvovanie pracovného pohovoru
 4. Užší výber uchádzačov do druhého kola pracovného pohovoru
 5. Konečný výber najvhodnejšieho uchádzača

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

 • slovenský jazyk – Expert (C2)
 • maďarský jazyk – Expert (C2)

 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • E-mail – Mierne pokročilý

 • vodičský preukaz skupiny B

 • prax na pozícií / v oblasti obchodný zástupca vítaná
 • vhodné aj pre absolventa

 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • predstavivosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť

Všetky otázky spolu so životopismi smerujte na:

Obchodný zástupca SLOVENSKO

 • Pridelený región na Slovensku (práca vyžaduje cestovanie)

 • plný úväzok, živnosť

 • 1 500 EUR/mesiac brutto
 • bonusová časť je tvorená na základe výsledkov zamestnanca

 • starostlivosť o registrovaných zákazníkov
 • aktívne vyhľadávanie nových klientov
 • prezentácia spoločnosti, jej produktov a služieb
 • zvyšovanie podielu spoločnosti v pridelenom regióne
 • práca si vyžaduje cestovanie (práca v teréne)
 • vyhľadávanie nových možností predaja
 • variabilná zložka platu podľa vlastného úsilia
 • percentuálny výnos z každej dohodnutej spolupráce

 • služobný automobil, mobil a notebook (aj na súkromné účely)práca v mladom kolektíve
 • flexibílna pracovná doba
 • bonusová zložka v prvých mesiacoch zaškolenia
 • možný kariérny a finančný rast
 • hradené obedy
 • podieľanie sa na rastúcom projekte

Postup výberového konania:

 1. Prehodnotenie zozbieraných CV
 2. Pozvanie vhodných uchádzačov na pracovný pohovor
 3. Absolvovanie pracovného pohovoru
 4. Užší výber uchádzačov do druhého kola pracovného pohovoru
 5. Konečný výber najvhodnejšieho uchádzača

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

 • slovenský jazyk – Expert (C2)

 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • E-mail – Mierne pokročilý

 • vodičský preukaz skupiny B

 • prax na pozícií / v oblasti obchodný zástupca vítaná
 • vhodné aj pre absolventa

 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • predstavivosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť

Všetky otázky spolu so životopismi smerujte na:

Projektový manažér

 • Prešov

 

 • plný úväzok, živnosť

 • 1 500 EUR/mesiac brutto
 • bonusová časť je tvorená na základe výsledkov spoločnosti

 • starostlivosť o registrovaných zákazníkov
 • akvizícia nových projektov v SR/CZ/AUT/HUN
 • koordinácia a plánovanie procesov výroby, riadenie projektov a ich optimalizácia
 • vedenie evidencie dopytov, cenových ponúk a sledovanie plnenia plánov v rámci nových akvizícií obchodných zástupcov
 • komunikácia s existujúcimi zákazníkmi
 • komunikácia s existujúcimi dodávateľmi, zároveň kontrahovanie nových dodávateľov v závislosti od individuálnych potrieb projektov
 • podieľanie sa na rozvoji značky
 • koordinácia obchodného oddelenia, implementácia možností pre zlepšenia sa obchodného oddelenia
 • vzdelávanie sa v rámci produktovej škály spoločnosti
 • administratívne práce
 • práca v CRM programe na správu zákazníkov
 • zefektívňovanie procesov v rámci fungovania jednotlivých oddelení

 • telefón a macbook (aj na súkromné účely)
 • práca v mladom a energickom kolektíve
 • priateľská atmosféra
 • flexibilná pracovná doba
 • dynamická práca
 • možný kariérny a finančný rast
 • príležitosť aktívne sa zúčastňovať na inováciách a vývoji značky
 • hradené obedy do výšky 100%
 • podieľanie sa na rastúcom projekte
 • teambuildingy
 • zapožičanie hnuteľného majetku spoločnosti v prípade potreby
 • osobnostný rozvoj

Postup výberového konania:

 1. Prehodnotenie zozbieraných CV
 2. Pozvanie vhodných uchádzačov na pracovný pohovor
 3. Absolvovanie pracovného pohovoru
 4. Užší výber uchádzačov do druhého kola pracovného pohovoru
 5. Konečný výber najvhodnejšieho uchádzača

Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

 • slovenský jazyk – Expert (C2)

 • Microsoft Word – Mierne pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel – Mierne pokročilý
 • E-mail – Mierne pokročilý

 • vodičský preukaz skupiny B

 • prax v oblasti plánovania a riadenia
 • minimálne 1 rok praxe
 • pozícia je vhodná pre absolventa

 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • cieľavedomosť
 • iniciatívnosť
 • predstavivosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • technické zmýšľanie
 • organizovanosť
 • analytické a strategické myslenie
 • svedomitosť

Všetky otázky spolu so životopismi smerujte na:

Zámočník

 • Košická 7895, Prešov-Solivar

 

 • plný úväzok, živnosť

 • 1 300 EUR/mesiac brutto

 • kompletizácia konštrukcií brán a plotových dielcov
 • znalosť čítania technickej dokumentácie
 • starostlivosť o zverené nástroje a zariadenia
 • chystanie materiálu a doplnkov pre ďalšiu zákazku

 • hradené stravovanie v plnej výške
 • teambuildingy
 • práca v mladom a dynamickom kolektíve

Spoločnosť si vyhradila kontaktovať len vybraných uchádzačov
Pozícií vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • základné vzdelanie
 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa

 • slovenský jazyk – Stredne pokročilý (B2)

 

 • čítanie technických výkresov – Základy

 

 • vodičský preukaz skupiny B

 • prax na pozícií / v oblasti výrobný pracovník
 • minimálne 1 rok praxe
 • pozícia je vhodná pre absolventa

 • prax na pozícii montér
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • technické zručnosti
 • schopnosť pracovať v tíme

Všetky otázky spolu so životopismi smerujte na:

Didn’t find a position tailored for you? It does not matter. We are a company that is making progress, and we need smart people. If you are interested in joining our team, please send us your CV together with a short text about yourself and information about where you see yourself in our team. We will process (archive) your CV and contact you if a new position opens. Please send all documents to info@visio.systems